آیا آدم‌های باهوش ساکت هستند؟

در زندگی دو چیز باعث می‌شود آدم‌ها بیشتر از آنکه حرف بزنند، سکوت کنند، یکی دانش زیاد و دیگری هوش بالاست؛ اما کسی که هوشش بالاست آرام‌آرام دانشش هم زیاد می‌شود و در نتیجه بیش‌ازپیش سکوت می‌کند. این یکی از دلایلی است که افراد باهوش […]