Latest Past Events

دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری

دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی میزان - شهر تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار خواهد شد. محورهای کنفرانس: شهرسازی - امنیت و آرامش در محیط شهری - بافت فرسوده - توسعه […]

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار خواهد شد. اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی "فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک" […]